Psychologische begeleiding en diagnostiek

Psychodiagnostiek

We bieden binnen groeipunt psychodiagnostiek aan voor kinderen en jongeren.
Dit soort onderzoeken kan zich focussen op verschillende problematieken en vragen zoals:
  • Concentratie – ADHD
  • Intelligentieniveau (IQ)
  • Autismespectrumstoornis
  • Angststoornissen/depressieve klachten
  • Persoonlijkheid
  • Hechtingsstoornis

Therapie

Jonge kinderen

We gaan aan de slag met een combinatie van spel- en gedragstherapie. We beluisteren jullie vragen als ouder(s) of verzorgingsfiguren en gaan samen op zoek naar waarom bepaalde zaken moeilijk lopen. Er wordt indien nodig zowel met het kind als met de context gewerkt.

Kinderen, jongeren en (jong)volwassenen

Aan de hand van gesprekstherapie gaan we samen op zoek naar waar u tegen aanloopt en gaan we therapeutisch op pad om hier mogelijke antwoorden op te vinden. Er wordt gewerkt met problematieken zoals angstklachten, depressieve stemming, onrust/stress, emotieregulatie, verlies/rouw, slaapproblemen, agressie, zelfvertrouwen, relationele problemen, (vecht)scheiding ouders…

Relatietherapie

Bij relatiemoeilijkheden gaan we op maat aan de slag met één of beide partners. We zoeken samen naar mogelijke oorzaken van de moeilijkheden en wat jullie verder op weg kan zetten

Gezinsbegeleiding

Bij deze vorm van therapie gaan we aan de slag met het (gehele) gezin. Samen gaan we dieper in op patronen en dynamieken die in het gezin leven en onderzoeken we welk effect deze hebben op persoonlijke emoties en ervaringen.

Ymke, klinisch orthopedagoge

Als klinisch orthopedagoog richt ik mij op de preventie, de diagnostiek, de begeleiding en behandeling van opvoedings-, ontwikkelings-, leer-, gedrags- en emotionele problemen en de psychosociale gevolgen ervan bij kinderen, jongeren of volwassenen en hun context.

Je kan bij mij terecht voor individuele begeleiding van kinderen, jongeren of volwassenen alsook voor relatietherapie en gezinsbegeleiding. Hulpvragen kunnen gaan over opvoeding, bezorgdheden over de ontwikkeling (ADHD, ASS, leerstoornissen, intelligentie, hechtingproblemen …) maar ook over relationeel denken en handelen (sociale vaardigheden, onzekerheid, faalangst, …).

Eline

Ervaring

Eline heeft ruime ervaring in het werken met kinderen, jongeren en volwassenen met gedrags-en emotionele moeilijkheden en psychische problematieken. Daarnaast is Eline bekwaam als contextbegeleidster waarbijze ouders en gezinnen in moeilijke (opvoedings)situaties begeleid. Via gesprekken en/of spel probeert ze samen met jou inzicht te verwerven in wat speelt en wat nodig is. Ook voor psychodiagnostiek kan je bij haar terecht.

Doelgroep

Kinderen, jongeren, ouders en gezinnen

Opleidingen

Maatschappelijk werk (Vives Kortrijk)
Toegepaste klinische psychologie (Vives Kortrijk)
Postgraduaat gedragscounseling (Thomas More Antwerpen)
Opleiding omgaan met Acute stress – (The Human Link)
Opleidingen en bijscholingen i.v.m. therapeutische interventies

Tijl

Ervaring

Tijl heeft jaren ervaring in het werken met kinderen en jongeren met gedragsmoeilijkheden en complexe
thuissituaties. Via gespreksvoering en speltherapie staat hij stil bij emoties, gedachten en gedragingen. Verder is Tijl sterk in het voeren van psychodiagnostisch onderzoek.

Doelgroep

Kinderen, jongeren en volwassenen

Opleidingen

Toegepaste klinische psychologie
Herstelgericht en verbindend werken
Opleidingen ivm suïcidepreventie
Opleidingen over psychodiagnostiek

Ellen

Ervaring

Ellen bouwde als klinisch psychologe reeds ervaring op in het werken met kinderen, jongeren, volwassenen en ruimere contexten (gezin, scholen). Ze gaat zowel gesprekstherapeutisch, via speltherapie als diagnostisch aan de slag met tal van problematieken.

Doelgroep

Kinderen, jongeren, ouders en gezinnen

Opleidingen

Master Klinische psychologie
Opleidingen ivm ontwikkelingsstoornissen en
therapeutische technieken

Nathalie

Ervaring

Ik studeerde in 2004 af als master in de Klinische Psychologie aan de UGent. Daarnaast volgde ik een postgraduaat in de Experiëntiële Psychotherapie (Focus on Emotion) en diverse opleidingen tussendoor.

Ik heb jarenlang gewerkt binnen verschillende organisaties zoals Child Focus, het CAW, het CKG, het OCMW, crisishulp en het CLB. Sinds 2016 werk ik als zelfstandige binnen een groepspraktijk. Ik deed veel ervaring op in het therapeutisch en diagnostisch werken met kinderen, jongeren en volwassenen.

Ik werk persoonsgericht met als centrale focus: de beleving van de cliënt. Dat doe ik in een begrijpend, meezoekend, aanvaardend, authentiek en ondersteunend kader. Het betekent eveneens dat ik geloof in de sterktes van elk individu en van hieruit vertrek om samen te komen tot groei of om samen tot een oplossing te komen. Mijn werk is mijn passie.

Ik ben lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP), de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP), de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC) en lid van de Psychologencommissie, met als erkenningsnummer 802115449 en visumnummer 263106.

Doelgroep

Kinderen en jongeren die kampen met sociaal- emotionele problemen, zoals depressie, angst, gedragsproblemen, agressie, problemen m.b.t. sociale vaardigheden, een laag zelfbeeld, verliesverwerking en relationele problemen thuis/op school. Ook kan ik begeleiding bieden bij (het vermoeden van) ontwikkelingsstoornissen (ADHD, autisme,…). U kan als ouder voor opvoedingsondersteuning bij mij terecht. Daarnaast kan u als volwassene bij mij terecht voor sociaal-emotionele problemen (depressie, verlies, angst, zelfvertrouwen, relationele en identiteitsproblemen) of ontwikkelingsstoornissen, zoals AD(H)D en ASS